Góp ý
Lịch Công giáo
Liên Kết
Bản đồ nhà thờ

Các Lớp Học
Các Thông Tin
Lịch Học
 
* Thứ Bảy hàng tuần, 3:00pm - 4:30pm.

* Nghỉ lễ Thanksgiving: ngày 25 tháng 11, năm 2017.

* Thi giữa học kỳ: ngày 16 tháng 12, năm 2017.

* Nghỉ lễ Chúa Giáng Sinh: ngày 23 tháng 12 và 30 tháng 12, năm 2017.

* Nghỉ lễ Tết cổ truyền Việt Nam: ngày 10 và 17 tháng 2, năm 2018.

* Nghỉ lễ Phục Sinh. (Easter): ngày 14 tháng 4, năm 2018.

* Thi cuối học kỳ: ngày 19 tháng 5, năm 2018.

* Liên hoan cuối năm: ngày 26 tháng 5, năm 2018.

* Lễ ra trường: Chúa Nhật ngày 27 tháng 5, năm 2018.
Các Mẫu Đỏn
Hình Sinh Hoạt

Loi mo dau