Góp ý
Lịch Công giáo
Liên Kết
Bản đồ nhà thờ

Lớp Giáo Lý
Mục Đích

 

Mục đích chính yếu và quan trọng của chương trình Giáo Lý là để:

1. Hướng dẫn cac em tăng tiến đời sống siêu nhiên qua sự kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa

 2. Dạy dỗ các em những tín lý của Giáo Hội qua việc học Thánh Kinh, giáo lý, và luân lý căn bản để làm người công giáo trưởng thành 

3. Trao dồi trong các em lòng sùng kính mạnh mẽ hơn với Mẹ Maria

4. Giúp các em phát triển đời sống phục vụ Kitô giáo theo gương Chúa Giêsu

5.       Trang bị cho các em dùng tài năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa và xây dựng Giáo Hội

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ:

Chương trình Giáo Lý Xưng Tội chú trọng đến việc chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu vào đầu Tháng Năm hàng năm.

BÍ TÍCH THÊM SỨC:

Các em được hướng dẫn và chuẩn bị để sẵn sàng nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần trong ngày Chịu Phép Thêm Sức được tổ chức trong năm.

Những Lớp Giáo Lý và diều kiện ghi danh:

 

Giáo Lý Xưng Tội (6 tuổi trở lên)

Thêm Sức  (9 tuổi trở lên, đuợc Xưng Tội)

 

Hoặc liên lạc với:

 

Ban Giáo Lý

9210 First Street

Lincoln, NE 68526

Năm nay, giờ học sẽ được thông báo sau .