Mục vụ
Thánh lễ Chúa Nhật
10:00 giờ sáng.

Thánh lễ trong tuần
6:30 giờ tối (Ba, Năm và Sáu)

Ngày lễ buộc
7:00 giờ tối
Giải tội
- Thứ bẩy đầu tháng từ 4-5 giờ chiều
- Chúa nhật đầu tháng trước giờ lễ 20 phút.
Lớp Việt ngữ
Thứ bẩy 3:00 chiều- 4:30 chiều...Tiếp theo
Lớp Giáo lý
Thứ bẩy 1:30 chiều- 2:30 chiều.
Rửa tội
Gặp linh mục lấy hẹn...Tiếp theo
Hôn nhân
Gặp linh mục trước 6 tháng...Tiếp theo
Liên lạc
Linh mục
Chánh xứ: Joseph Nguyễn Thành
402-937-5699
Văn phòng Giáo xứ
402-423-2005
Ban chấp hành
Chủ tịch: Anh Nguyễn Hoàng Phát
402-328-2895
Phó nội vụ: Anh Trần Nathan Toàn
4026172736
Phó ngoại vụ: Chị Phan Lệ Liên
609-287-5861
Thư ký: Chị Hồ Thị Minh Trang
402 570 3018
Thủ quỹ: Chị Vũ Kim Phượng
402-613-3031
Phụ tá: Anh Phạm Xuân Thạch
402-770-6151
Giáo khu
Trưởng khu nam: Anh Trần Nathan Toàn
4026172736
Trưởng khu bắc: Anh Hoàng Xuân Lộc
402-474-8685
Góp ý
Lịch Công giáo
Liên Kết
Bản đồ nhà thờ

Thông Báo
Thư Cha Xứ

 

Lời Chúa LềThăng Thiên Năm A

 

Bài Ðọc I: Cv1, 1-11

"Trước sựchứng kiến của các ông, Người lên trời".

Bài trích sáchTông đồ Công vụ.

Hỡi Thê-ô-phi-lê,trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầulàm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ,những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thươngkhó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đãhiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa.Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem,nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: "Như các con đã nghechính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngàynữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".

Vậy các kẻ cómặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục NướcIsrael chăng?" Người bảo họ rằng: "Ðâu phải việc các con hiểu biếtthời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽnhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nênchứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và chođến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, vàmột đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi cácông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai ngườimặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ôngcòn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đếncùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời".

Ðó là lờiChúa.

 

Ðáp Ca: Thiên Chúa ngự lên giữatiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

 

1) Hết thảychư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tốicao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. - Ðáp.

 

2) Thiên Chúangự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng,ca mừng Thiên Chúa' hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! - Ðáp.

 

3) Vì Thiên Chúalà Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trịtrên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. - Ðáp.

 BàiÐọc II: Ep 1, 17-23

"Ngườiđặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời".

 

Bài Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Anh em thânmến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, bancho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâmhồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêugọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào làquyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếutheo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trongÐức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữumình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần,và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúakhiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh làthân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lờiChúa.

 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôndân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

 

 PhúcÂm: Mt 28, 16-20

"Mọiquyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Bài kết TinMừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mườimột môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ôngthờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với cácông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy cáccon hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con vàThánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đâyThầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Ðó là lời Chúa.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Rước Lễ Thiêng Liêng

 

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngựtrong Phép Mình Thánh,/ con kính mến Chúa con trên hết mọi sự,/  cùng ước ao chịu lấy Chúa vào trong linh hồncon./ Nhưng bây giờ con chẳng có thể rước Chúa vào lòng con thật được, thì xinChúa đến ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đãngự thật vào lòng con, thì con xin kết hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúacon chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

 

Spiritual Communion Prayer

My Jesus, I believe that you are present in themost Blessed Sacrament. I love You above all things and I desire to receive Youinto my soul. Since I cannot now receive You sacramentally, come at leastspiritually into my heart. I embrace You as if You were already there, andunite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.

 

 

Lời nguyện trong cơndịch bệnh

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng. Chúng con đanghọp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗithống khổ của đoàn con Cha trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnhđang hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tìnhyêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lươngy đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữalành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lànhcủa Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúađang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xinsoi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phươngthuốc chữa trị dịch bệnh,
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệtthành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúanhận lời chúng con. Amen

 

                            ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lincolnngày 01 tháng 05 năm 2020

 

 

                                      Tháng Hoa Kính MẹMaria đã về

 

Kínhthưa Quý ông bà và anh chi em thân mến trong Chúa Kitô.

 

Cùngvới Giáo hội, chúng ta bước vào tháng 5, Tháng Hoa kính Mẹ.

Hơnlúc nào hết, trong lúc này, chúng ta dành một chút thời giờ để tôn vinh Me, đểxin Mẹ cấu bầu cùng Chúa cho sự an lành của thế giới nói chung và của mỗi ngườivà mỗi gia đình chúng ta.

Mẹ làMẹ của chúng ta, chắc chắn khi chúng ta đặt tin tưởng vào sự trợ giúp của Me. Mẹsẽ chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, Con Me.

Riêngtrong Giáo xứ chúng ta, tôi xin anh chị em tỏ lòng tôn kính Mẹ. trang hoàng banthờ bằng ít cánh hoa, đèn nến, nhất là gia đình dành thời giờ chung cho buổikinh tối, quay quân bên nhau cầu nguyện, lấn chuỗi Mân côi, ít là một chục kinhMân côi, nếu gia đình nào lần dược một chuỗi thì thật là một Hồng Ân Chúa, tôitin chắc Mẹ sẽ che chở, phù trì chúng ta. Hãy cố gắng cầu nguyện chung với nhaunhư Dức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhở và khuyên nhủ chúng ta lúc này tronglá thư gửi các tín hữu nhân dịp Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Đức Maria, MẹThiên Chúa (thư được viết và gửi vào ngày 25.04.2020), Đức Thánh Cha mời gọicác tín hữu đọc Kinh Mân Côi chung tại gia đình, hoặc đọc riêng, để được hiệpnhất và vượt qua đại dịch. Dưới đây là một đoạn trích: “Anh chị em thân mến, Tháng Năm đãgần đến, tháng mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mìnhđối với Đức Trinh Nữ Maria. Đọc kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình, là truyềnthống trong tháng này. Đây là một chiều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịchđã “buộc” chúng ta đề cao giá trị của nó, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vìvậy, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việcđọc kinh Mân Côi tại nhà vào tháng 5. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau,hoặc đọc riêng; anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh, đề cao cả hai hình thứcấy. Nhưng trong mọi trường hợp, có một bí quyết để thực hiện: sự đơn giản; và rấtdễ tìm, ngay cả trên internet, các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo.”

 Tiện đây tôi xin gởi đến Ông bà và anh chị emít tài liệu trong vô số những bài viết về Me Maria, ngưởi Mẹ của chúng ta (Xin các tác giả thông cảm khi dùng tài liệuhữu ích cho tâm hồn Giáo dân)… để có nhữn hiều biết tối thiểu về ý nghĩatháng Hoa mà Giáo hội muốn chúng ta sống tinh thần thảo hiếu đối với Mẹ.

MongÔng bà và anh chị em bớt chút thời giờ đọc và suy niệm trong cuộc sống, nhất làlúc mà con người đang lo lắng, băn khoăn về chính cuộc sống mình,

Chỉcó lòng Tin vào Chúa và cậy trông nơi Me Maria, mới đem lại cho chúng ta cuộc sốngan bình thật.

Xin mỗigia đình trong Giáo xứ quyết tâm cùng đọc một chục kinh Mân côi nối kết trongtháng này. Để cấu nguyện cho sức khỏe và binh an của toàn giáo xứ.

Xincác gia đình cùng đọc chục Thứ nhất Mùa Mừng.

Hàng ngày tôi vẫn dâng Thánh lễ cầu nguyệncho Giáo xứ, Xin Chúa ban Bình an và sức khỏe cho tất cả chúng ta,

 

[Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lạithật về phần linh hồn.

Suy niệm mầu nhiệm này chúng ta hiểu rõ sự sống thật của linh hồnquan trọng làm sao. Xác thịt, sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống linh hồn,là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng tạ Sự sống lại của ChúaGiêsu bởi Chúa Thánh Thần, vì Mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa ThánhThần. Vậy sự sống của chúng ta cũng bởi Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần Chúađang thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội và mọi người chúng ta. Chúng ta hãy mờiThánh Thần Chúa thánh hóa chúng ta, để linh hồn chúng ta thật sự liên kết vớichính nguồn sự sống là Thiên Chúa. Chúng ta cũng chiu liên kết đau khổ vơí ChúaGiêsu trên Thập Giá, chắc chắn chúng ta sẽ cùng phục sinh vinh quang như ChúaGiêsu đã sống lại.

Chúng ta dâng chục kinh này xin mẹ Maria giúp chúng ta thật sự hoáncải, sẳn sàng hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình để phục vụ vinh danh Chúavà phần rỗi các linh hồn].

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

 

LạyNữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhauchia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trong ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm,gia đình chúng con lông đông tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng conthấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướngcùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

 

 

 

Tháng Hoa, Thángcủa Mẹ

 

Tháng Năm về trăm hoa đua nở,

Khoe sắc hương rực rỡ thắmtươi,

Xin dâng lên Mẹ trên trời

Tấm lòng kính mến, ngàn lời tạơn.

Cứmỗi độ tháng Năm về, người Công giáo Việt Nam cùng Giáo hội hoàn vũ lại tưngbừng, rộn rã bước vào mùa dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Nhạc sĩ Hải Triều đã thốtlên trong nhạc khúc của lòng mình,

Hoathắm nở đẹp đồng nội xa

Mùa hoa về hương ngát trời baola

Con yêu Mẹ nhiều hái về ngànđóa mà tiến dâng.”

Khúc hát dâng hoa (Hải Triều)

Bàihát diễn tả lòng mến tha thiết của những người con mộc mạc chân chất, hoa thiênnhiên đồng nội cuộn lẫn với hoa lòng dâng kính về Mẹ Maria.

Từrất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được Giáo Hội và con cái người yêu mến vàsùng kính cách đặc biệt, Mẹ được ví như Người Nữ tuyệt vời, đẹp nhất trong muônngàn phụ nữ. Vì thế, nơi Mẹ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, tượng trưng cho các nhânđức. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho Môsê làm những nụ vàcánh hoa để trang trí nơi cây đèn 7 ngọn đặt trước Hòm Bia Giao Ước. Hay nhưSalomon, ông đã ra lệnh cho nghệ nhân điêu khắc những cánh hoa bên trong và bênngoài để trang trí nơi Cực Thánh trong đền thờ. Bắt nguồn từ đó, hoa trongphụng vụ hay truyền thống của người Công Giáo luôn được coi trọng. Nó được dùngđể trang hoàng cung thánh, bàn thờ hay để tỏ lòng tôn kính với các vị thánh,đặc biệt là Đức Mẹ. Tức là hoa được dùng vào vị trí trang trọng trong đời sốngphụng vụ của Giáo Hội.

MẹMaria được ví như bông hoa thơm ngát trước tòa Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọnvà qua tiếng “XinVâng” Mẹ đã trở nên tuyệt mỹhơn giữa muôn ngàn phụ nữ. Giáo Hội đã đặt ra nhiều kinh để ca tụng, ngợi khenvà cầu xin Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ýnhạc. Đã có nhiều đền thánh được Giáo Hội đặc biệt dâng kính Đức Mẹ; Giáo Hộicũng đã đặt nhiều ngày lễ biệt kính các đặc ân và biến cố của Mẹ để tỏ lòng tạơn và suy tôn Mẹ. Và đặc biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng Năm này để dâng kínhMẹ.

TrongTông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ được Đức Phaolô VI ban hành, trong đó có đoạnviết:“Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng choĐức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công Giáo khắpnơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, cáckitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấmlòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt.Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúngta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ”(Tônghuấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số 1).

Cólẽ rằng trong mỗi chúng ta mỗi khi bồi hồi nhớ về tháng hoa của quá khứ, thánghoa của những năm tuổi thơ về trước, ắt hẳn chứa đựng một cảm giác rất khác.Một cảm giác vui tươi, hạnh phúc. Với bản thân con, ngay khi còn nhỏ con đã rấtthích tháng hoa, vì con không chỉ được múa dâng hoa nhưng không khí dâng hoacủa giáo xứ cũng rất rộn ràng, vui tươi. Cho đến khi lớn lên, không có nhiều cơhội được dâng hoa nữa nhưng ngược lại có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa các sắc hoacủa Mẹ, con càng thấy tháng hoa thật ý nghĩa.

Sauđây  xin mời gia đình cùng bước sang phần II: Lòng sùng kính Đức Mariatrong lòng Giáo hội.

II. LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MARIA

1. Lòng sùng kính Đức Maria Trong lòng GiáoHội

Việctôn kính Đức Maria vẫn luôn chiếm một chổ đứng đáng kể trong lịch sử Giáo hội.Từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được các tín hữu tôn kính, khẩncầu và ẩn náu dưới sự che chở của Ngài trong mọi cơn gian nan khốn khó. Bởi vì,nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh, sau Con mình, vượt trên hếtcác thiên thần và loài người. Ngài là Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ. Ngàilà Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại.

Theotruyền thống từ lâu đời, hàng ngày vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi chiều, cácgiáo hữu thường nguyện Kinh Truyền Tin để nhớ đến giờ phút vô cùng trọng đạitrong lịch sử cứu độ: ‘Ngôi Lời xuống thế làm người trong lòng Mẹ Maria’. Trongtuần, ngày thứ Bảy là ngày đặc biệt dâng kính Mẹ Maria để kính nhớ và đền tạTrái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong mộtnăm, có hai tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria: Tháng Năm thường đượcgọi là Tháng Hoa và tháng Mười là tháng Mân Côi để kính Mẹ Maria bằngtràng hạt Mân côi.

Đốivới Giáo hội Việt Nam, lòng mộ mến Mẹ Maria như còn mãnh liệt hơn nữa khi tựtrong tâm khảm mỗi người tín hữu, hình bóng Mẹ Maria đã được hình thành ngay từtrong dòng máu Việt. Là người Công giáo Việt Nam, ai không một lần cất lên lờikinh: “kính mừng Maria, đầy ơn phúc…” để tỏ lòng yêu mến và hiếu thảo với NgườiMẹ thiêng liêng của mình.

Theodòng thời gian, cùng với những cuộc bách hại, hạt giống Tin mừng được tưới đẫmbởi bao dòng máu các anh hùng tử đạo, đức tin được triển nở thì lòng mộ mến ĐứcMaria cũng theo đó mà đi sâu vào tâm khảm người giáo dân Việt. Họ cảm nhận bàntay hộ phù và che chở của Mẹ giữa những cơn bĩ cực của “thế gian”, và tà áo uyquyền bao trùm trên họ trong cơn bách hại. Biến cố Mẹ Maaria hiện ra ở La Vangđể che chở và an ủi đoàn con khốn quẫn vì Đạo Chúa đã xoa dịu biết bao tâm hồnbơ vơ, hoảng loạn, đã củng cố biết bao niềm tin vào Thiên Chúa của con dân đấtViệt, đã làm kiên định biết bao những anh hùng tử đạo khi tiến ra pháp trường. Khihạt giống đức tin triển nở và trổ sinh hoa trái thì cũng là lúc lòng mộ mến Mẹngày càng thêm phong phú và sâu sắc. Nhiều hình thức tôn sùng Trái Tim Mẹ đãphát sinh từ chính những sinh hoạt Phụng vụ của Giáo hội non trẻ tại Việt Nam.

2. Lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Thánh ChaPhanxicô

Ngàynay, có nhiều trung tâm hành hương viếng Đức Mẹ như Đức Mẹ La vang, Đức mẹFatima, Đức mẹ Lộ Đức…Những ngày bình thường cũng có rất nhiều người đến với Mẹcòn những dịp lễ thì con số lên đến hàng ngàn. Điều đó cho thấy lòng sùng kínhcủa người tín hữu với Mẹ Maria. Lòng yêu mến mẹ không chỉ bằng việc đi hànhhương mà còn được thể hiện qua cuộc sống đó là siêng năng lần chuỗi, sống mệnhlệnh mẹ truyền dạy, vì con cái Mẹ ý thức được rằng chính Mẹ sẽ cầu bầu cùngChúa và Thiên Chúa sẽ chẳng nỡ từ chối lời xin của Mẹ dành cho con cái Ngài.Thánh Antonino cũng nói: “Mọi ơn phúc ban xuống cho loài người đều qua tay MẹMaria”.

Đứcthánh Cha Phanxico – vị cha chung của Giáo hội cũng đã tỏ lòng lòng sùngkính Đức Mẹ cách đặc biệt.

Ngày8 tháng 12 – lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiệnchuyến đi truyền thống tới Piazza di Spagna thuộc Rôma để tôn kính đài kỷ niệmtượng Đức Mẹ dựng năm 1857. Ghi nhớ tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Piô IXtuyên bố ba năm trước đó. Dịp thăm viếng này, Ngài đã soạn một bản kinh đặcbiệt dâng lên Mẹ Maria mà trọng tâm là lời tha thiết van xin cho những ngườikhông có chỗ đứng trong xã hội. Ngài xin rằng “tiếng kêu của người nghèo đừngbao giờ để chúng con dửng dưng. Nỗi đau khổ của người bệnh tật và của những aitúng thiếu đừng bao giờ thấy chúng con sao lãng. Nỗi cô đơn của người cao tuổivà sự mỏng dòn của trẻ em luôn luôn làm chúng con xúc động và mọi sự sống nhânbản luôn được tất cả chúng con yêu thương và tôn kính”. Qua lời kinh, Ngàixin Mẹ cho chính Ngài và cho tất cả mọi người sống sự hiệp thông, chia sẻ vớinhững người dễ bị chúng ta quên lãng trong cuộc sống.

Chuyếnhành trình của Đức Thánh Cha thật giản dị, đơn sơ không cầu kì, phô trương.Ngài không đọc diễn văn, cũng không có đoàn chụp hình và quay phim truyền hìnhvì Đức Thánh Cha muốn đây là một hành vi riêng tư, tâm tình của bản thân mìnhdành riêng cho Đức Maria. Ngài xuất hiện trong chiếc xe Ford Focus mầuxanh, chứ không phải chiếc Mercedes sang trọng. Không ngồi ở phía dưới nhưngngồi ở phía trước để tán gẫu với tài xế. Ngài dừng lại ít phút để chào hỏinhũng người bán hàng. Bất ngờ, Ngài quyết định đi bộ quãng đường còn lại. Trênđường đi, Ngài dừng lại chào hỏi những người dân địa phương cũng như du kháchvà đặc biệt Ngài chú ý hỏi thăm các trẻ em và người đau ốm. Nhiều người némnhững bó hoa mang theo để tôn kính Đức Mẹ dọc đường Đức Giáo Hoàng đi qua. Ngàicúi xuống lượm chúng lên và mang theo tới đài kỷ niệm.

Sauđó, Ngài băng qua thành phố, tới thăm Nhà Thờ Đức Bà Cả và dừng lại dăm ba phúttrước bức ảnh thời danh Đức Mẹ Salus Populi Romani, là Đức Mẹ “Phù Hộ Dân Rôma”.

Kínhthưa gia đình, từ ngày lên ngôi giáo hoàng, đây là lần thứ sáu Đức Thánh Chatới thăm Nhà Thờ Đức Bà Cả. Với một núi công việc nhưng Ngài vẫn dành thời gianđến đây cho thấy lòng sùng kính của Ngài với Mẹ Maria rất lớn. Lần đầu Ngài tớiđây là vào ngày 14 tháng ba, khoảng 24 giờ sau khi được bầu cử. Điều đó chothấy Ngài muốn dâng cả Giáo hội vào tay Đức Maria gìn giữ. Con bật mí cho giađình biết rằng: đây là địa điểm Đức Thánh Cha dễ lui tới nhất để viếng thăm ởbên ngoài Vatican. Vì đơn giản Ngài là người của công chúng nên đi đâu cũngđược săn đón.

Việcsùng kính Đức Mẹ của Ngài được biểu lộ rõ ràng nhất là ở Ba Tây. Đây là địa điểmhọp hội nghị của các giám mục Châu Mỹ La Tinh năm 2007. Tại đây, Ngài đã dànhhẳn một ngày để kính viếng Đền Đức Mẹ Aparecida. Lúc qùy cầu nguyện trước bứcảnh Đức Maria, Đức Thánh Cha gần như chảy nước mắt khi phó thác trọn triều đạigiáo hoàng của mình cho Đức Bà Aparecida.

Lòngsùng kính Mẹ còn được các giáo sĩ từng đồng tế với Ngài trong thánh Lễ tại NhàThánh Marta, tường thuật rằng: Đức Thánh Cha luôn yêu cầu họ sau thánh lễ, cùngNgài hát một thánh ca tôn kính Đức Mẹ trước bức tượng Thánh Mẫu.

Vâng,đó là một chút chia sẻ về lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Thánh Cha Phanxico. Ướcmong chúng ta cũng học nơi ngài lòng yêu mến Đức Mẹ trong hành trình cuộc đờicủa mỗi người.

MẹMaria thực sự đã trở thành người Mẹ tâm linh của mỗi người tín hữu và trong lòngGiáo Hội. Vậy còn đối với người tu sĩ Đa Minh, Mẹ Maria có một vị trí nào?

 

 

 

Bottom of Form

Hoa Lòng Dâng Mẹ

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

 

Nhữngtiếng ve kêu râm ran trên tán lá vườn nhà bên sau cơn mưa rào, những cây phượngcòn sót lại trong sân trường cũng bắt đầu nở hoa … báo hiệu mùa hè lại đến.Người Công Giáo Việt Nam cùng Giáo hội hoàn vũ, lấy tháng Năm hằng năm dànhriêng cho việc kính Đức Mẹ Maria, mẹ Chúa thiên đình với tên gọi rất dân dã làTháng Hoa.

Hàng năm, các giáo xứ tưng bừng, rộn rã bước vào mùa dâng hoa kính Đức Mẹ vớinhiều thể loại phong phú như rước kiệu, dâng hoa... tủy vào tập quán, điều kiệncủa mỗi địa phương.
Giáo dân bao xiết mừng
Tiếng ca hòa vang lừng
Cùng nhau hái nhiều đóa hoa
Đượm lên tiến dâng Đức bà
.”

Lời bài hát đã được in sâu trong kí ức tuổi thơ lại vang lên với những cảm xúcvề những loài hoa, sắc hoa, lời ca, điệu múa dâng hoa… Hoa với muôn sắc xinhtươi, hương thơm ngào ngạt để tô thắm vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo tác. Hoa đãtrở thành bạn thân thiết với con người: khi vui người ta tặng hoa để chúc mừngnhau,
khibuồn người ta cũng trao gởi lẵng hoa như trao gởi tấm lòng đồng cảm thân thương.

Hoa cũng có những tiếng nói riêng như hoa Hướng dương biểu trưng cho mặt trờitoả sáng, sưởi ấm lòng người. Hoa Mười giờ gởi ta một tình yêu thuỷ chung, sonsắt. Hoa Phượng gợi ta nhớ lại những phút giây tuổi học trò vui đùa trên sântrường hồn nhiên, trong sáng. Hoa Lưu ly với lời tha thiết yêu thương “xin đừngquên tôi”…

Sắc hoa cũng biểu trưng cho tình cảm, lòng tin của con người như sắc xanh củalòng Cậy, đỏ của lòng Mến, trắng của lòng Trong Sạch, tím của lòng KhiêmNhường, vàng của Niềm Tin, Hồng của Tình Yêu …
Hoa muôn sắc con dâng trước toà
Màu tươi thắm hương ngát tốt xinh
Hoa muôn sắc con dâng trước toà
Còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên Đình
.”

Nhưng hơn hết là những bông hoa lòng, những bông hoa Mân Côi. Hoa Mân Côi là sứđiệp của tình yêu, sứ điệp ơn cứu độ và là kinh nguyện Phúc Âm được kết dệt từmầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, sống cuộc đời dương thế, chịu chết khổ hình, sốnglại và lên trời được suy gẫm qua 20 mầu nhiệm: năm sự Vui, năm sự Sáng, năm sựThương, năm sự Mừng. Mỗi khi cất lên lời kinh: kính mừng Maria đầy ơn phước… làchúng ta kết thành đóa hoa Mân Côi kính dâng Mẹ.

Trong thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọicác tín hữu đọc kinh Mân Côi chung tại gia đình, hoặc đọc riêng, để được hiệpnhất và vượt qua đại dịch: “Việc cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm gương mặt củaChúa Kitô cùng với trái tim Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệpnhất hơn như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua thử tháchnày.”

Tháng Hoa năm nay, vì đại dịch Covid -19 chưa qua đi, chúng ta chưa thể quâyquần bên nhau để dâng hoa, rước kiệu, đọc kinh Mân Côi cộng đồng. Nhưng mỗi giađình chúng ta vẫn có thể cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ những đóa “hoa lòng”thánh thiện: những gương sáng, những việc lành, những nghĩa cử bác ái với thanhân trong đời sống thường ngày, những kinh nguyện chung mỗi tối trong giađình; những bông hoa tin, cậy, mến, hi sinh, đau khổ, bệnh tật…

Như thế, Mẹ Maria không chỉ là “nhịp cầu” dẫn đưa chúng ta trở về với ThiênChúa mà còn nối kết chúng ta lại với nhau bằng tình yêu đích thực, bằng tìnhhuynh đệ hiệp thông. Từ trời cao, chắc hẳn Mẹ Maria rất vui mừng và cầu bầucùng Chúa ban muôn ơn lành cho đoàn con cái sốt mến thành tâm hướng về Mẹ trongtháng hoa đầy hương sắc và dạt dào tâm tình con thảo.

 

____________________________________________________________

 

Tháng Hoa Mùa Covid:Dâng Mẹ Hoa Gì?

Lm. Giuse Phan QuangTrí, O. Carm.

 

Bầutrời Rôma những ngày cuối tháng Tư trong xanh và tràn ngập nắng vàng. Mùa Xuânấm áp như khích lệ lòng người nhất là những ai bắt đầu cảm thấy hoang mang hụthẫng vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục uy hiếp thành phố. Chính vì tâmtrạng mong mỏi sớm thoát qua cơn nạn nên nhiều người đếm ngày đếm tháng. Nhưnglại có một số đông khác bắt đầu tìm ra ý nghĩa của cuộc sống trong thời cáchly, giãn cách xã hội. Khi tất cả mọi quyền hành chức tước, vinh hoa phú quý vậtchất phút chốc bị đánh bại bởi một con vi-rút nhỏ xíu, con người ta mới bừngtỉnh trước những quay cuồng của đam mê trần thế để từng bước thẩm định lại trậttự đích thực của các giá trị cuộc sống. Theo một khảo sát gần đây, hơn một phầnba thanh thiếu niên nói rằng họ cảm thấy gia tăng đức tin kể từ khi đại dịchbùng phát.[1] Thêm vào đó, giá trị gia đình được tái khám phá và trân trọng.Rất nhiều người trước đây gần như không còn biết đến gia đình là gì thì nay đãbiết quay về nhà và chăm lo cho người thân nhiều hơn. Có thể nói hoa đã nở giữahoang mạc sỏi đá. Phải chăng đây là thứ hoa mà mỗi người Kitô Hữu, mỗi gia đìnhCông Giáo nên gieo trồng, chăm chút để sớm kết thành những tràng Môi Khôi đẹpnhất dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria khi tháng Năm-tháng dành riêng cho Mẹ đãgần kề?

Mọi năm người dân Ý có thể dễ dàng ra các cửa tiệm chọn mua những bó hoa tươiđẹp nhất để dâng cho Đức Mẹ khi mùa hoa về. Nhưng năm nay chuyện ấy xem rakhông còn mấy dễ dàng nữa rồi. “Dâng Mẹ hoa gì?” là câu hỏi nảy sinh trong thờigian người dân vẫn bị hạn chế ra đường. Từ khó khăn trong việc tìm kiếm hoatươi vật chất, chúng ta được mời gọi để nghĩ đến hoa tinh thần. Phải, có hàngtrăm thứ hoa thiêng liêng chúng ta có thể tích lũy để tiến dâng lên Mẹ: Hoa hysinh, hoa bác ái, hoa từ tâm, hoa tha thứ, hoa nhường nhịn, hoa trong sạch, hoakhiêm nhu, hoa hy vọng… Biết là có những loại hoa thiêng liêng quý giá như thếnhưng lại một lần nữa chúng ta phải tự hỏi: “Biết kiếm các hoa này ở đâu?” Đềxuất cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi suốt tháng Năm do Đức Thánh Cha Phanxicô mớiphát động gần đây[2] phần nào cho thấy các bông hoa thiêng chỉ trổ sinh và pháttriển tốt trong môi trường đức tin. Mà biểu hiện sống động nhất của lòng tinchính là hành vi cầu nguyện.

Trong thời gian này, chúng ta như khám phá lại giá trị của việc cầu nguyện. cầunguyện chính là bí quyết giúp biết bao nhiêu người có thể sống chung với nghịchcảnh. Cho dù nhiều người cố tình gọi đó là lối tư duy tích cực và lối sống tíchcực hay gì đi nữa. Suy cho cùng, tư duy tích cực ấy chính là niềm hy vọng KitôGiáo, niềm hy vọng được xây trên niềm tin tưởng đặt để nơi Đức Kitô Phục Sinh(x. 1 Tm 1, 1) và được củng cố bằng tình liên đới hiệp thông trong đức ái. Nhờtin vào Đấng Hằng Sống (x. 1 Tm 4, 10) nên chúng ta không chỉ dán mắt vào consố những người chết, nhưng tích cực tìm kiếm thông điệp Chúa gửi đến ngang quachứng tá của những người đã sống, đang sống và sẽ tiếp tục sống xót giữa thờiđại dịch chết người mà nhân loại vẫn còn phải đối diện.

Cách đây ít ngày, một nữ tu Cát Minh người Ý đã chia sẻ về một chứng tá mùaCovid. Chứng ta này xứng đáng được xem là Tin Mừng Sống giữa đời thường. Chuyệnxảy ra tại một bệnh viện nhỏ của nước Ý, nơi đang chữa trị cho rất nhiều bệnhnhân Coronavirus. Đang khi chờ đợi nhân viên bệnh viện làm thủ tục xuất viện,một ông cụ 73 tuổi ngồi trước quầy thu ngân, trên tay cầm một số giấy tờ trongđó có tờ hóa đơn viện phí. Đầu cúi thấp, nước mắt cụ không ngớt tuôn rơi. Cụkhóc lóc như một đứa trẻ. Các nhân viên y tế tuy đang vật lộn với hàng núi côngviệc nơi một bệnh viện quá tải cũng không thể thờ ơ trước cảnh tượng lạ lùngnày. Họ xúm lại tìm cách an ủi cụ: “Cụ ơi, sao cụ lại khóc. Cụ phải vui lên chứvì cụ đã may mắn khỏi bệnh. Cụ sắp được về nhà rồi, cụ phải vui lên đi chứ.”Nghe nói thế cụ càng nghẹn ngào khóc nấc lên. Có người khi nhìn thấy tờ hóa đơntrên tay cụ, ra vẻ hiểu chuyện nên tìm lời trấn an cụ: “Cụ đừng lo, viện phí5000 Euros từ từ sẽ có cách thanh toán. Chính phủ và các tổ chức thiện nguyệnsẽ không bỏ rơi cụ đâu. Cụ đừng khóc nữa nha.” Lúc này cụ đã có thể kìm nén bớtcơn xúc động và rành rọt trả lời. “Không, tôi không khóc vì 5000 Euros. Tôihoàn toàn có khả năng chi trả số tiền này. Tôi đang khóc vì vui mừng đó chứ. Ítra từng tuổi này rồi tôi cũng đã có ngày hiểu chuyện. Vài tuần nằm viện phảinhờ máy trợ thở để chiến đấu với bệnh tật, tôi mất hết 5000 Euros. Trong khiđó, suốt 73 năm qua, tôi đã hít thở biết bao không khí trong lành do Thiên Chúaban cho, chẳng thấy Ngài đòi tôi đồng nào cả.” Cụ lại bật khóc. “Quý vị thửtính giúp tôi xem, tôi đã nợ Thiên Chúa bao nhiêu?” Lúc này, không chỉ một mìnhcụ già 73 tuổi khóc, mà hầu như tất cả những ai đang chứng kiến đều không thểcầm được nước mắt. Không ai có thể trả lời được câu hỏi của ông cụ vì ơn lànhChúa ban cho con người chúng ta không thể tính bằng tiền hay đong đo bằng bấtcứ đơn vị nào tồn tại trên trần gian này.

Hoa Tin Mừng đã trổ sinh trong tâm hồn cụ già thất thập cổ lai hy. Sứ điệp TinMừng cũng đã gõ cửa tâm hồn những người lắng nghe câu chuyện của cụ. Ánh sángTin Mừng đã bừng lên, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có để cho ánh sáng ấythức tỉnh chúng ta khỏi đêm dài u mê, hờ hững vô ơn, và chan tưới vào lòngchúng ta niềm tri ân cảm mến trước vô vàn ân điển Chúa đã ban cho. Đây là thờikhắc ân sủng vì chúng ta được mở mắt để nhận ra rằng chúng ta cần phải bày tỏlòng tri ân của chúng ta đối với tấm lòng bao la hải hà của Thiên Chúa. [3]Biết tìm đâu ra lễ vật xứng hợp để đáp đền tình yêu Thiên Chúa bây giờ? Bấtchợt lời Chúa văng vẳng bên tai: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (x. Mt9, 13). Chỉ có lòng thương cảm dành cho đồng loại mới là thứ lễ vật khiến Chúavui lòng nhất mà thôi. Hoa nở giữa miền sa mạc chính là hoa tươi màu hy vọng,thơm nức mùi bác ái yêu thương mà chúng ta có thể ươm trồng bất cứ lúc nào, ởbất cứ nơi đâu để dành tiến dâng lên Thiên Chúa từ nhân và Mẹ Maria kính yêucủa chúng ta. Tháng Năm mùa Covid vẫn còn đó gai chông thử thách nhưng với đứctin và lòng trông cậy, chúng ta nhận ra đây là thời khắc ân sủng, thời khắc đểhồi sinh trong tư duy, trong hành động.

Mùa hoa đã về, chúng con xin kết hoa nguyện cầu thơm hương bác ái mang đếntrước ngai tòa Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con cung kính dâng lên Thiên Chúa là chagiàu lòng xót thương. Xin Mẹ trợ giúp để chúng con luôn vững lòng tin, cậy, mếngiữa chông gai thử thách của cuộc đời. Amen.

 

 

 

ÝNGHĨA THÁNG HOA

 

VÀLÒNG TÔN KÍNH MẸ TRONG THÁNG 5

Có lẽ, không một ai trên Đất Việt là người Công Giáomà lại không biết đến tháng Năm là tháng Hoa dâng kính Mẹ. Thật vậy, sinh hoạttôn giáo tại các giáo xứ từ Bắc –Trung –Nam, cứ mỗi dịp tháng Năm về, ấy là lúcmuôn con tim dạo rực hướng về Mẹ Maria như một ngọn hải đăng để tỏ lòng tônkính, mến yêu.

Trong số vô vàn cách tỏ bày lòng tôn kính đối với ĐứcMẹ nơi con dân Nước Việt, thì lòng đạo đức bình dân như: dâng hoa kính mẹ; rướckiệu Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; rồi những bài thánh ca hết sức dễ thương được cấtlên để ton vinh Mẹ là Nữ Hoàng Thiên Quốc.

Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào thángHoa. Tháng Hoa đối với Giáo Hội Công Giáomang một ý nghĩa đặc biệt vì nó đượcdành riêng để tôn vinh Mẹ Chúa Trời.

Trước tiên, xin được khởi đi từ lịch sử của tháng Hoa,để thấy được diễn tiến của Giáo Hội trong việc sùng kính này.

1. Gốc tích tháng Hoa

Mới đây, dịp phong thánh cho hai vị Chân Phước GiáoHoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 vừa qua tại Rôma, qua màn hình trực tiếp,chúng ta đều thấy thời tiết không còn lạnh lắm qua cách ăn mặc của người dân khắpnơi đổ về. Thời tiết lúc này bên Rôma cũng giống như khí tiết của Việt Nam tạicác vùng Bắc Bộ. Khí hậu lúc này không còn rét đậm rét hại, cái rét mà nhiềungười diễn tả: “rét cắt da cắt thịt”. Vì thế, cây cối trơ trụi và không pháttriển là bao.

Từ những nét đặc trưng của khí hậu như thế, nên ngay từnhững thế kỷ đầu, tại Rôma, thời điểm này, người ta tôn kính sự thức giấc saumùa đông dài của thiên nhiên, bằng những cuộc rước linh đình để tôn kính Hoa lànữ thần của mùa Xuân.

Người Công Giáo thời điểm đó đã tôn giáo hóa ý nghĩanày và thánh hóa tập tục đó bằng cách rước kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màngtốt tươi…

Ở nhiều nơi, người ta rước những cành lá có nụ, có hoaở đầu cành, gọi là “Rước xanh”. Những cành hoa, lá, được đưa về nhà thờ trangtrí và nhất là nơi ngai tòa Mẹ Maria.

Đối với các nghệ nhân, thì họ đua nhau điêu khắc hay vẽnhững bông hoa thật đẹp để tôn lên vẻ đẹp kiều mỹ của Mẹ trên các bức tranh haytrên vách tường…

Còn các nghệ sĩ thì sáng tác những bài hát mang đượmlòng tôn kính. Các bài giảng về Mẹ cũng được soạn ra để cùng nhau sử dụng hầubày tỏ lòng tôn kính.

Đến thế kỷ 14, linh mục Henri Suzo dòng Đaminh, vàongày đầu tháng 5, đã khởi xướng việc trang hoàng hoa muôn sắc chung quanh tượngMẹ.

Còn thánh Philiphê Nêri, vào ngày 01 tháng 05, đã quytụ các trẻ em lại quanh bàn thờ Mẹ, và hướng dẫn các em dâng lên Mẹ những bônghoa tươi sắc. Ngài cũng dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng còn trong trắng đơn sơ đểMẹ dìu dắt các em.

Sang thế kỷ thứ 17, việc dâng hoa kính Mẹ được cử hànhtrong toàn dòng các nữ tu kín Clara. Mỗi chiều đều vang lên những bài hát kínhĐức Mẹ. Từ đó, dần dần được lan rộng ra bên ngoài nơi các xứ đạo lân cận.

Đầu thế kỷ 19, việc tôn kính Mẹ được lan rộng nhiềunơi. Các nhà giảng thuyết đã có những bài giảng suất sắc về Mẹ. Linh mụcChardon là người có công nhiều nhất trong việc phổ biến lòng đạo đức này. Thờiđiểm trên, lòng tôn kính Mẹ được cử hành rầm rộ nhất là tại nước Pháp và một sốnước lân cận. Các Đức Thánh Cha được coi là gắn bó đặc biệt với Đức Mẹ, đó là:Đức Thánh Cha Piô VII, đã cổ võ việc sùng kính Mẹ vào tháng Năm. Đức Piô IX đãban ơn toàn xá cho những ai tham dự việc đạo đức này. Và, đến thời Đức Piô XII,trong Thông điệp “Đấng Trung gian Thiên Chúa”, đã thêm vào và có tính khuyếnkhích cao: “Việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vàonghi thức Phụng vụ, được Giáo hội công nhận và cổ võ”.

Đầu thế kỷ 20, Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ đượcĐức Phaolô VI ban hành, trong đó có đoạn viết: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạođức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềmtin và lòng kính mến mà người Công Giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức MẹNữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũngnhư nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện vàtôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc củaThiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ”(Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số 1).

Tháng 10 năm 2002, chuẩn bị mừng 25 năm Giáo Hoàng củađức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài gửi đến mọi thành phần dân Chúa bức Tôngthư “Kinh Rất Thánh Mân Côi” về Kinh Mân Côi, lặp lại xác tín và lòng yêu mến ĐứcMẹ. Và dịp Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2003, ngài chỉ muốn nhắc lại xác tín nàylà “Hãy cùng với Đức Maria mà chiêm ngắm, bước theo và sinh Chúa Giêsu cho nhữngngười đồng thời với mình”.

Ngài cũng đã viết hai văn kiện lớn về Đức Mẹ:

– Thông điệp “Mẹ Đấng Cứu Độ”, công bố ngày 25.3.1987,để chuẩn bị Năm thánh Mẫu, bắt đầu từ lễ Hiện Xuống năm 1987 và bế mạc ngày lễMông Triệu năm 1988.

– Tông thư “Kinh Rất Thánh Mân Côi”, công bố ngày16.3.2002.

Chính ngài đã thêm vào Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng và công bốNăm Mân Côi (từ tháng 10.2002 đến tháng 10.2003).

Như thế, việc tôn sùng Đức Mẹ không tách rời mầu nhiệmcứu độ của Thiên Chúa, mà Mẹ được ví như máng chuyển ơn của Người xuống chonhân loại.Lược qua một chút về lịch sử tháng Hoa, cũng như những hướng dẫn vềlòng tôn sùng Đức Mẹ, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu thêm về ý nghĩa của thángnày.

2.Ý nghĩa của tháng Hoa

Mẹ Maria cũng được ví như Người Nữ tuyệt vời, đẹp nhấttrong muôn ngàn phụ nữ, Mẹ đẹp tâm hồn, Mẹ đẹp thân xác. Vì thế, nơi hoa tỏa ramùi thơm ngào ngạt, tượng trung cho các nhân đức nơi Mẹ. Đồng thời, những sắcmàu của hoa tượng trưng cho Mẹ là Mẹ muôn loài khi đón nhận vai trò làm MẹThiên Chúa.

Đức Mẹ còn được ví như Hòm Bia của Thiên Chúa, mà hoalại là vật được dùng để trang trí cho Hòm Bia Giao Ước thời Cựu Ước. Như thế, ĐứcMẹ luôn ở bên Thiên Chúa. Và hoa lại ở bên Mẹ…!

Hẳn chúng ta còn nhớ, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúađã truyền lệnh cho Môsê làm những nụ và cánh hoa để trang trí nơi cây đèn 7 ngọnđặt trước Hòm Bia Giao Ước. Hay như Salomon, ông đã ra lệnh cho nghệ nhân điêukhắc những cánh hoa bên trong và bên ngoài để trang trí nơi Cực Thánh trong đềnthờ.

Bắt nguồn từ đó, hoa trong phụng vụ hay truyền thống củangười Công Giáo luôn được coi trọng. Nó được dùng để trang hoàng cung thánh,bàn thờ hay để tỏ lòng tôn kính với các vị thánh, đặc biệt là Đức Mẹ. Tức làhoa được dùng vào vị trí trang trọng trong đời sống phụng vụ của Giáo Hội.

Mẹ Maria được ví như bông hoa thơm ngát trước tòaChúa, nhưng trước đó Mẹ cũng là những con người rất đỗi bình thường như bao ngườiphụ nữ khác. Tuy nhiên, được Thiên Chúa tuyển chọn, và qua tiếng “Xin Vâng” nênMẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn muôn ngàn phụ nữ. Mẹ đã trở nên đóa hoa thơm ngáttrước Ngai Thiên Chúa. Mẹ đã trở nên đóa hoa độc nhất vô nhị của thế giới loàingười. Tại sao lại như thế, thưa chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và như một sự tất yếu,Mẹ là Mẹ loài người.

Nhờ ơn Chúa, Mẹ đã trở nên đóa hoa kiệt tác như: ơn vônhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, Mẹ Thiên Chúa, Hồn xác lên trời và Mẹnhư “hoa hường mầu nhiệm vậy”.

3. Ý nghĩa củaviệc dâng Hoa kính Mẹ

Tại sao lại dâng hoa mà không dâng những thứ khác?Thưa! Rất đơn giản, vì hoa là thứ đẹp nhất trong mọi loài Chúa dựng nên, chẳngthế mà Đức Giêsu đã ví sự lộng lẫy, tươi đẹp của hoa còn hơn cả vua Salomon:“Chúng con hãy xem hoa huệ ngoài đồng. Chúng không canh cửa, không xe dệt, thếmà Thầy bảo cho chúng con biết, ngay cả Vua Salômôn dù vinh hoa tột bậc, cũngkhông thể mặc đẹp bằng một bông hoa ấy”.

Các nhà thờ thường hay tổ chức dâng hoa kính Mẹ, lúcnày, mỗi màu hoa lại tượng trung cho một nỗi lòng của con cái muốn dâng lên Mẹ,hay ca ngợi một nhân đức nào đó của Mẹ. Như vậy, Hoa biểu trưng cho lòng Mẹ vàcũng là biểu trưng của lòng con người:

Hoa huệ trắng biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơiMẹ;

Hoa hồng diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dành choChúa; Hoa lan toát lên sự trung thành, mạnh mẽ và can đảm nơi MẹHoa sen tượngtrưng phó thác, đại lượng và cung kính nơi Mẹ;

Hoa có màu tím tượng trung cho sự khiêm tốn …

Người Việt Nam chúng ta khi biết ơn ai, hoặc kính trọngai, thường hay biểu cảm qua bó hoa hay bông hoa. Cũng vậy khi đón nhận được ơnlành từ Trên ban, người ta cũng dâng tạ bằng những bông hoa. Với người CôngGiáo, những biến cố quan trọng trong đời sống đức tin như: khi Rửa tôi; Thêm Sức;lãnh nhận Hôn Phối; hay Truyền Chức thánh, người ta cũng tặng hoa cho những ngườiđược mừng, và ngay cả khi chết, người ta cũng biểu đạt bằng hoa trên quan tài,bên di ảnh hay nơi mộ phần. Hay khi gặp rủi ro, tai nạn, bệnh tật, khi hết bệnh,người ta cũng dâng hoa để tỏ làng biết ơn với Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh…

Riêng với Đức Mẹ, người dân Việt Nam có lòng sùng kínhđặc biệt. Từ khắp nơi, mọi thành phần, lứa tuổi, đều hân hoan, nô nức dâng kínhMẹ những đóa hoa tươi thắm mối dịp tháng Năm về.

Tuy nhiên, hoa được dùng để qua đó, diễn tả hoa thiêngcõi lòng của con người. Hoa sẽ tàn phai, héo úa, lòng người cũng sẽ tàn phai vàủ rũ nếu không đón nhận được sứ điệp từ những việc đạo đức này.

Vì thế, điều quan trọng chính là tấm lòng chân thành,đơn sơ, yêu mến, phó thác, cậy trông của mỗi chúng ta dành nơi Mẹ. Như thế, nhờnhững cách hoa lòng, chúng ta sẽ được nâng tâm hồn lên với Mẹ để Mẹ đón nhận vàbầu chữa cho chúng ta. Thật vậy, không một ai có lòng tôn kính Mẹ mà mất ơn cứurỗi bao giờ.

 

4. Lòng sùngkính Đức Mẹ đem lại hy vọng được sự sống đời đời

Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Trong nhiệm cụcân sủng, kể từ khi Mẹ tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin, sự ưng thuậnmà Mẹ đã kiên quyết giữ trọn cho đến bên Thập Giá. Đức Maria tiếp tục thiên chứclàm Mẹ cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu độ mọi người được tuyển chọn. Thựcvậy, sau khi về trời, vai trò của ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưngngài vẫn tiếp tục liên lỉ chuyển cầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúpchúng ta được cứu độ đời đời …. Vì thế, trong Hội Thánh, Đức Trinh Nữ được kêucầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian”(LG 62).

Vì Mẹ là Mẹ của Đầu thân thể mầu nhiệm Hội Thánh làchính Đức Giêsu và là “mẹ của nhân loại” (x. LG 54), và, Đấng Cứu Thế đã mang lấyđau khổ của mọi người thì Mẹ Maria, Đấng đồng công cứu chuộc, đã chia sẻ hơn aihết các hậu quả tai ác của tội lỗi nhân loại khi đảm nhận sứ mệnh làm Mẹ Đấng CứuThế: “Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ýnghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2, 35).

 

Tuy nhiên, vai trò Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộvà Đấng Trung Gian của Đức Mẹ phải gắn liền với Đức Giêsu Đấng là khơi nguyênvà cùng đích của mọi điều thiện hảo.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cung minh định:“Trinh nữ Maria được công nhận và tôn kính là Mẹ đích thực của Thiên Chúa và củaĐấng Cứu chuộc… Mẹ cũng thật sự là ‘Mẹ các chi thể Chúa Kitô’… vì Mẹ đã cộngtác bằng đức ái của mình vào việc sinh ra các tín hữu trong Hội Thánh, là nhữngchi thể của Đức Kitô là Đầu. Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, là Mẹ của Hội Thánh”(x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 963).

Người và trong Người, mọi vinh quang, danh dự đều quyvề Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, những biểu hiện tỏ lòngtôn kính Mẹ Maria cần phải dẫn đến việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thế nên, mọi việc tôn sùng Đức Mẹ phải nhằm vào sự kếthợp trực tiếp với Đức Giêsu, thiếu yếu tố này, mọi việc kể như vô hiệu.

Qua những gì đã chia sẻ ở trên dựa trên Giáo huấn củaGiáo Hội, chúng ta có quyền tin tưởng sẽ được cứu độ khi tôn sùng Đức Mẹ cáchchính đáng và hợp với ý định và trong chương trình của Thiên Chúa.

Về điểm này, thánh Alphonsô quả quyết: “Hết mọi ơnthánh ở trong Chúa Giêsu như nguồn mạch: nhưng do ý định mầu nhiệm và thươngxót của Chúa, không một ơn nào ban xuống cho loài người mà không có Mẹ cầu xincho. Hơn nữa, Mẹ Maria là Mẹ đầy tình thương, Mẹ chỉ có một sứ mạng, một chức vụlà thương xót: đến nỗi những tội nhân khốn nạn nhất, tuyệt vọng nhất là nhữngngười đầu tiên được Mẹ cứu, Mẹ dấu yêu, miễn là họ đừng bỏ mất thiện chí cải tạomà tin tưởng chạy đến với Mẹ”. Ngài còn kêu gọi tội nhân bằng lời tha thiếtnày: “Bạn hãy yêu mến Mẹ Maria! Hãy cầu xin Mẹ, thì bạn sẽ được cứu rỗi”;“Chúng ta được rỗi là do Mẹ cầu bầu”; “Tôi tớ Mẹ không ai có thể hư mất đời đời”.

5. Những việc làm cụ thể tỏ lòng tôn sùng Đức Mẹ theotruyền thống Việt Nam

Bắt nguồn từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngườidân Việt Nam ngay từ lâu, đã có hình ảnh tốt đối với Đức Mẹ qua hình ảnh ngườimẹ trong đời thường.

 

Chắc chắn đã có lần anh chị em nghe lời giới thiệu ngọtngào, truyền cảm, đầy xúc động của ca sĩ Thanh Lan trong băng nhạc chủ đề Quêhương và Lòng Mẹ như sau:

“Mẹ là dòng suối ngọt ngào”

“Mẹ là bóng mát dịu dàng”

“Mẹ là nguồn thương yêu bất tận”

“May mắn thay là những người còn mẹ”

“Mất mát thay là những người thiếu mẹ”

“Mỗi người chúng ta hãy dành một Bông Hồng cài áo Mẹ”

“Tất cả chúng ta đều trở nên bé nhỏ dưới ánh mắt,trong vòng tay và trong tình thương yêu bao la như biển cả của mẹ.”

“Mẹ đã che chở cho chúng ta trong những vinh nhục củacuộc sống, qua những sóng gió của cuộc đời”.

Như vậy, lòng sùng kính Đức Mẹ của chúng ta mang đậmnét kính trọng và mến yêu vì mang nặng tình mẫu tử. Qua hình ảnh người mẹ trầngian, thôi thúc chúng ta hướng về Mẹ trên trời. Thật vậy, trong cuộc sống, nhữnglúc gặp khó khăn hay hoạn nạn, nhiều người đã thuộc nằm lòng những ca vãn ngợikhen, và cầu xin tha thiết như: “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúcvượt biển… “; “Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam…”; “Lạy Mẹ, xin yên ủichúng con luôn luôn…”, v.v… rồi những kinh Kính Mừng, tràng chuỗi Mân Côi đượcđọc lên râm ran trong các thánh đường, nơi các gia đình, và trong mọi biến cốvui buồn, thành công hay thất bại… Các cuộc rước linh đình, nhiều đền đài đượcmọc lên, nhiều nhà thờ được mang tước hiệu của Mẹ. Những thói quen đó đã đem lạicho Giáo Hội Việt Nam một tinh thần sốt sắng, giàu đức tin, lòng mến và trungkiên giữ đạo dù trải qua trăm nghìn thử thách gian truân.

 

 

 

Tuy nhiên, việc sùng kính đó nhiều lúc đã làm chokhông ít người xa lạ với đức tin, tức là họ đã nhìn nhận Đức Mẹ như là đấngTrung Gian tuyệt đối, mà quên mất rằng: “Mọi ảnh hưởng có sức cứu độ của ĐứcTrinh Nữ trên nhân loại, đều bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô”(x. LG 60). “Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một thụ tạo nào ngang hàng vớiNgôi Lời Nhập Thể và Cứu Chuộc” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 970).

Thiết nghĩ, nhân dịp này, mỗi chúng ta hãy nhìn lại việcsùng kính của mình dành cho Đức Mẹ, và nếu đang đi quá xa về cách thức biểu lộniềm tin và cách tôn sùng Mẹ không đúng với Giáo Huấn của Giáo Hội, thì hãy chỉnhlại sao cho phù hợp, để lòng tôn sùng Đức Mẹ không mất đi hay xa lạ với Đức TinCông Giáo mà lại làm cho đức tin được thêm khởi sắc và đúng như ý Chúa, ý Mẹ vàGiáo Huấn của Giáo Hội mong muốn.

Vì thế, Công Đồng đã nhắc nhở: “Lòng tôn sùng chânchính không hệ tại ở những tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại ở sựdễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúngta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấytình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (LG 67).

Mong sao, những việc tôn sùng Đức Mẹ của chúng ta sẽ dẫnđến việc noi gương Mẹ để sống cho đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ đã sống, để sau cuộcđời này, chúng ta được cùng Mẹ ca ngợi Thiên Chúa không ngừng trên Thiên Quốc.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúađã ban cho chúng con người Mẹ tuyệt với là Đức Maria. Xin cho mỗi chúng con biếtyêu mến Chúa như Mẹ, biết noi gương các nhân đức của Mẹ, để sau cuộc đời nay,chúng con cũng được vào Thiên Quốc dự tiệc vui bên Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúngcon dâng lên Mẹ qua những đóa hoa muôn sắc màu, ước gì chúng con được đón nhậnnhững ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ. Amen.

Jos.Vinc. Ngọc Biển

 

ĐỂ LÒNG BÌNH AN GIỮA ĐẠI DỊCH BỆNH

 

Conngười luôn có tính xã hội và thường bị ảnh hưởng của đám đông.  Đó là điều rất tự nhiên mà chúng ta thấy khiđại dịch xuất hiện, ngày càng có nhiều người hoang mang.  Nhất là khi gia đình có người là nạn nhân củacon virus này, sự buồn bã và lo âu chắc tăng lên gấp bội.  Làm sao để cho tâm bất biến giữa dòng đời vạnbiến là điều không dễ chút nào.  Ai cũngthuộc lòng câu: “Dù ai nói ngả nói nghiêng… lòng ta vẫn vững như kiềng bachân”, nhưng mấy ai làm được?

 

Chắchẳn ai cũng có cách để thích nghi với dịch bệnh.  Khi ở nhà, mỗi người đã có những sáng kiến đểgiữ cho bầu không khí gia đình được bình an. Dù virus có đảo lộn mọi thứ, tác động khủng khiếp đến mọi khía cạnh củađời sống, nhưng ai cũng trấn an để mong cùng nhau vượt qua thách đố này trongan bình.  Đó là khao khát muôn thuở củacon người.  Không chỉ trong đại dịch lầnnày, nhưng mọi bôn ba của kiếp người chẳng phải để tìm được bình an đó sao?

 

Chắcai cũng hiểu bình an là sự yên ổn, êm đềm của cuộc sống.  Ở đó không có hận thù, sợ hãi và hoangmang.  Bình an trong tiếng Do Thái còn cónghĩa là an lạc, hạnh phúc.  Người DoThái thường chào nhau với hai chữ: Bình an (Sa–lom).  Chào như thế vì họ không chỉ thể hiện tươngquan với nhau, nhưng quan trọng hơn, họ có chung một Thiên Chúa là nguồn bìnhan cho con người.

 

Chúngta thấy khung cảnh lúc Đức Giêsu chết cũng không khác nhiều bối cảnh lúcnày.  Các môn đệ hoang mang cực độ.  Nơi các ông ở lúc đó đều cửa đóng thencài.  Phần vì các ông buồn bã trước cảnhtượng người ta giết thầy Giêsu, phần vì sợ người ta có thể ám hại cả các ông nữa.  Tính mạng của các ông không mấy an toàn lúcnày, nếu ở những nơi công cộng.  Các ôngbuộc phải cách ly trong hoang mang! Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các ông.

 

Chúngta sẽ ngạc nhiên với câu nói đầu tiên của Đức Giêsu: “Bình an cho anh em!” (Ga20,19).  Đó không chỉ là lời chào thăm,nhưng còn là nguồn động viên, “xốc” lại tinh thần của các ông.  Đức Giêsu biết lúc này các ông thực sự cầnbình an.  Dù ngoại cảnh có nhiều nguy hiểm,nhưng một khi tâm hồn được bình an, người ta có thể đón nhận được mọi thứ trongthanh thản.  Kết quả là các ông đã mởtoang cửa để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho toàn dân.  Các ông đến nơi đâu, cũng nói về câu chuyện ĐứcGiêsu đã chết và nay đã sống lại.  ChínhTin Mừng ấy trao rất nhiều bình an cho thính giả thời bấy giờ.  Bởi thế mà Giáo Hội sơ khai tuy chịu nhiềubách bớ, nhưng người con của Chúa luôn cảm thấy bình an để làm chứng cho Tin Mừngnày.

 

Thậtđẹp khi trong cảnh khốn cùng, rất nhiều người thốt lên với Đức Giêsu Phục Sinh:“Lạy Chúa xin ban bình an cho chúng con và toàn thế giới.”  Thiên Chúa là nguồn của mọi bình an (Ep2,14).  Bình an của Thiên Chúa không nhưthế gian ban tặng.  Đó là bình an của tâmhồn, của niềm vui nội tâm và của tình yêu giữa thụ tạo với Đấng Tạo Thành.  Đó là quà tặng của Thiên Chúa cho những ai đặtniềm tin nơi Ngài.  Nói cách khác, ChúaThánh Thần sẽ giúp chúng ta được một niềm vui sâu xa, một sự bình an bên trongvà tự do.  Đừng quên bình an nội tâm là nềntảng của sự bình an trong gia đình, trong xã hội và trên thế giới.

 

Chắchẳn khi ở nhà quá lâu, sống trong cảnh dịch bệnh kéo dài, nguy cơ mất bình anlà có thật.  Bởi đó, người ta dễ dàng tìmthấy nhiều lời hướng dẫn hữu ích để tạo cho mình được bình an.  Là người Công Giáo, chúng ta may mắn có ThiênChúa luôn trao bình an cho mỗi người.  Dĩnhiên bình an ấy không dành cho những ai lười biếng ngồi chờ sung rụng.  Thiên Chúa đòi con người cộng tác một chút,Ngài hứa sẽ ban bình an thật nhiều.  Bằngcách nào?

 

Trongcâu hỏi trên, tôi tin ai cũng có câu trả lời cho riêng mình.  Giáo Hội mời gọi con cái mình cầu nguyện, hướngđến đời sống nội tâm nhiều hơn lúc này. Mỗi ngày dành cho Thiên Chúa chút không gian và thời gian, để cùng vớiChúa vun đắp bình an cho tâm hồn mình. Thực ra bất kỳ ai liên kết với Thiên Chúa, người ấy đều có được bình anđích thực.  Khi có bình an, người ta sẽbiết mình nên làm gì và cần phải làm gì trong thời gian đại dịch.  Hãy để sự bình an của Chúa cư ngụ trong tâm hồnmình và để Ngài cất bỏ những lo âu phiền muộn. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽcho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28).  

 

Hẳnlà chúng ta được an ủi trước câu hỏi này: “Trong kế hoạch, Thiên Chúa có địnhcho con người phải đau khổ và phải chết không?” An ủi vì: “Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ và phải chết.  Từ khởi thủy Thiên Chúa đã muốn cho con ngườisống nơi Địa Đàng, được sống mãi mãi, bình an giữa Thiên Chúa, mọi người, và vạnvật chung quanh.  Bình an giữa nam và nữ.”(Youcat số 66).  Tiếc là khi rời Vườn ĐịaĐàng, người ta luôn có nguy cơ mất sự bình an này.

 

Vớichủ đề trên đây, hy vọng mỗi người nhắc mình cần bình an lúc này.  Thực tế là nhiều người quên mất mình đang sốngtrong bất an.  Cảm giác ấy khó chịu vô cùng!  Hãy dừng lại đôi chút để đọc xem điều gì đangdiễn ra trong tâm hồn mình lúc này?  Những nhà thiêng liêng chỉ cho chúng ta cách đểtìm lại được bình an: “Hãy giữ tâm hồn bạn bình an.  Hãy để Thiên Chúa hành động trong bạn.  Hãy đón nhận mọi tư tưởng nâng tâm hồn bạn lêntới Chúa.  Hãy mở rộng cửa tâm hồn bạn.”(Thánh Inhaxiô Loyola).  Nếu bạn đang thực sự bình an,hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục vui sống với hồng ân của Chúa. Nếu lòng bạn đang biếnđộng giữa xáo trộn vì Covid–19, thử áp dụng vài phương cách như thế cùng vớiChúa xem sao?  

 

Chúngta cùng cầu chúc cho nhau để mỗi người đón nhận được lời chúc lành của Chúa PhụcSinh: Bình an cho anh em!  Hy vọng bình an nội tâm sẽ là sứcmạnh để mỗi người, cùng với Chúa và với nhau, vượt qua những khó khăn, bức xúcvà phức tạp của hoàn cảnh hiện tại.  Mong thay!!!

 

GiusePhạm Đình Ngọc SJ

 

 

 

 

 

 

 


47 miliseconds